Proicio logo

Ledarskap
    Allmänt
    Bollplank
Projekt
    Allmänt
    Handledning
    Projektkunskap
    Självpl. grupp
    Utvärdering
Säkerhet

   Behavior safety

Utbildning
    Allmänt
    Projektcoach  2009
    Social kompetens
Personlig utveckling
    Allmänt
    Självstudier
    Terapi

Övrigt
    Kontakta Proicio

 

Utvärdering av projekt

Jag erbjuder extern utvärdering av projekt. Jag har mest arbetat med utvärdering av EU projekt utifrån olika synvinklar. Bäst blir resultatet när man redan vid projekteringen tänker igenom vad man vill utvärdera och hur det ska göras. Projektet kan sen utvärderas kontinuerligt eller i slutet av projekttiden.

En normal utvärdering innefattar oftast intervjuer med deltagare, styr- och projektgruppen samt intressenter till projektet. Inläsning av ansökan och protokoll samt muntlig och skriftlig redovisning ingår.

Leif AnderssonÅter till startsidan.

Uppdaterad 04 06 11