Proicio logo

Ledarskap
    Allmänt
    Bollplank
Projekt
    Allmänt
    Handledning
    Projektkunskap
    Självpl. grupp
    Utvärdering
Utbildning
    Allmänt
    Social kompetens
Personlig utveckling
    Allmänt
    Självstudier
    Terapi

Övrigt
    Kontakta Proicio

 

Projektcoach

Proicio hjälper dig att samarbeta bättre med andra, både som medarbetare och ledare.

Utbildningen startar med två dagars internat där vi går igenom grunderna i projektarbete utifrån ett kommunikativt perspektiv. Det innebär att vi ser på projekt utifrån hur du som projektledare hanterar människorna som berörs av projektet. Här bygger vi grunden och ger dig verktygen för att bli en coachande projektledare.

Vi fortsätter att träffas tre eftermiddagar med en månads mellanrum. Det ger dig tid att öva dina nya kunskaper i vardagen. På träffarna har du möjlighet att ta upp situationer från vardagen samt öva under handledning. Vi bygger på med ytterligare verktyg som du övar på till nästa träff.

Var tycker våra deltagare?

Kursen har fram till december 2008 gått fem gånger och deltagarna har varit nöjda. Det som gläder oss mest är att många har löst praktiska problem i sina projekt, minskat sin stress samt fått en bättre kommunikation med sina närmaste under kurstiden.

- Idag är jag en bättre projektledare. Framförallt är jag bättre på att tolka och förstå projektdeltagarnas beteenden.

- Vi har fått förståelse för varför vi agerar som vi gör och varför vi kan uppnå förändringar. Det ger mycket mer för ledarskapet än bara en instruktion ”gör si, gör så”. Coachningen och erfarenhetsutbyte med deltagarna har gjort mig till en bättre projektledare.

- Kursen har varit mycket mer situationsorienterad än andra program, vilket varit mycket givande.

- Jag har redskap att utvecklas vidare med som jag inte hade tillgång till tidigare.

Instruktionsvärde kontra förklaringsvärde

Vi strävar efter att erbjuda ett högt instruktionsvärde i våra insatser. Hur ofta känner man sig inte upplyft när man lämnar en utbildning för att några dagar senare fundera på vad man egentligen lärde sig. Det är lätt förklara mellanmänskliga skeenden utifrån forskning och teorier. Förklaringsvärdet är högt i teorier och i många utbildningar. Det innebär dock inte alltid att instruktionsvärdet är högt, att du fått veta hur du ska agera.

Vårt mål är att du ska få med dig verktyg som du direkt kan börja använda.

Folder med med information i form av en PDF hittar du här.Åter till startsidan.

Uppdaterad 09 03 01