Proicio logo

Ledarskap
    Allmänt
    Bollplank
Projekt
    Allmänt
    Handledning
    Projektkunskap
    Självpl. grupp
    Utvärdering
Säkerhet

   Behavior safety

Utbildning
    Allmänt
    Projektcoach  2009
    Social kompetens
Personlig utveckling
    Allmänt
    Självstudier
    Terapi

Övrigt
    Kontakta Proicio

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv Beteendeterapi växer genom sina framgångar i att framgångsrikt behandla de flesta psykologiska och psykiatriska störningar. Flera störningar som tidigare varit svåra att behandla har fått en bra metod i KBT. Depression, ätstörningar, sexuella och samlevnadsproblem, schizofreni, kronisk smärta och ångestsyndrom (fobier, panikångest etc.) är några exempel på områden där det idag finns framgångsrik behandling med KBT.

I en studentuppsats från Uppsala visade två studenter att det gick att behandla huvudvärk via Internet med metoder från KBT.

Några av grundtankarna i KBT är fokus på individens unika situation genom en ordentlig analys av klientens specifika problem. Historien kan vara viktig för att förklara problemens uppkomst men det är inte säkert att det är samma mekanismer som vidmakthåller problemen idag. Behandlingen fokuseras på dagens situation och innebär att man konkret tar itu med problemen i små, för klienten hanterbara, steg. Behandlingen är strukturerad och både målen och insatserna är tydliga för klienten. En fördel med KBT är att behandlingen är kort jämfört med exempelvis dynamisk psykoterapi. På 20 - 30 gånger hinner man behandla även svårare störningar. Enkla fobier som ormfobi eller spindelfobi kan framgångsrikt behandlas vid ett tillfälle under 2 - 3 timmar.Åter till startsidan.

Uppdaterad 04 06 11