Proicio logo

Ledarskap
    Allmänt
    Bollplank
Projekt
    Allmänt
    Handledning
    Projektkunskap
    Självpl. grupp
    Utvärdering
Säkerhet

   Behavior safety

Utbildning
    Allmänt
    Projektcoach  2009
    Social kompetens
Personlig utveckling
    Allmänt
    Självstudier
    Terapi

Övrigt
    Kontakta Proicio

 

Självplanerande eller -styrande grupper

Proicios erfarenhet från organisationer som inför självplanerande grupper är att man underskattar behovet av stöd och utbildning för de medarbetare som ska arbeta i grupperna. När vi ska sätta ihop en självplanerande grupp väljer vi kompetenta specialister: handläggare, ekonomer, tekniker etc. Deltagarna väljs utifrån sin yrkesmässiga kompetens. Det är inte säkert att det i deras yrkesmässiga kompetensen ingår kunskaper som är viktiga för arbete i självplanerade grupper, exempelvis förmågan att arbeta i grupp.

Det börjar redan i småskolan. Läraren säger - Nu ska ni göra ett grupparbete, och alla släntrar iväg till biblioteket. Där delas arbetet upp på nåt sätt utan närmare instruktion från läraren.
Vad läraren inte talade om för oss var hur vi gör ett grupparbete. Vad är ett grupparbete. Hur gör vi för att samarbeta? Hur bryter vi ner målen i delmål och insatsmål? Inte heller får vi veta varför vi ska göra på ett visst sätt.

Det tas för givet att vi vet vad grupparbete innebär samt att vi har de kompetenser som underlättar projektarbete. Kompetenser som idag ofta kallas social kompetens. Det finns flera försök till definition av det begreppet, jag kallar det kommunikation. Kommunikationsfärdigheter är förmågan att kunna lyssna på vad andra försöker uttrycka samt att uttrycka vad jag själv tycker så att andra lyssnar.

Utbildning i social kompetens och i projektkunskap ingår sällan i vår grundutbildning. Det är därför inte sannolikt att medarbetarna har den kompetens som tas för given när projektgrupper och självplanerande grupper skapas.

Grupperna bör träffas tillsammans med en extern handledare vilket ger dom en chans att arbeta med sina funderingar inför omorganisationen. Det bör följas av utbildning i hur man arbetar i självplanerande grupper samt i kommunikationsfärdigheter viktiga för arbete i grupp. Det rör sig om problemlösning, konflikthantering, aktivt lyssnande etc.Åter till startsidan.

Uppdaterad 04 06 11