Proicio logo

Ledarskap
    Allmänt
    Bollplank
Projekt
    Allmänt
    Handledning
    Projektkunskap
    Självpl. grupp
    Utvärdering
Säkerhet

   Behavior safety

Utbildning
    Allmänt
    Projektcoach  2009
    Social kompetens
Personlig utveckling
    Allmänt
    Självstudier
    Terapi

Övrigt
    Kontakta Proicio

 

Ledarskap.

Ledarskap är ett arbete som ofta kräver andra kunskaper än den yrkeskompetens och erfarenhet man får i sitt yrke. Chefsskap ligger högt i karriärstegen där man hamnar om man är framgångsrik i sitt yrke. Tyvärr leder det ibland till att organisationen gör två fel samtidigt genom att utse en duktig yrkesmänniska till chef. Man förlorar sin bästa specialist och får en dålig ledare.

Det finns inget som säger att den bästa säljaren blir en bra säljledare eller den bästa kirurgen en bra överläkare. Ledarskap ställer andra krav än försäljning eller kirurgi.

Får du erbjudande att bli chef så tacka inte ja bara för att du är smickrad av att få frågan! Tänk efter ifall du vill byta karriär och bli ledare istället för den specialist du är idag. Ledarskap är ett intressant och utvecklande jobb om du ger dig in på det, kom dock ihåg att du väljer ett nytt yrke!Åter till startsidan.

Uppdaterad 04 10 11