Proicio logo

Ledarskap
    Allmänt
    Bollplank
Projekt
    Allmänt
    Handledning
    Projektkunskap
    Självpl. grupp
    Utvärdering
Säkerhet

   Behavior safety

Utbildning
    Allmänt
    Projektcoach  2009
    Social kompetens
Personlig utveckling
    Allmänt
    Självstudier
    Terapi

Övrigt
    Kontakta Proicio

 

Projekthandledning.

Projektledare

Arbetet som projektledare är ofta ett ensamt jobb där man kan behöva ett bollplank. Genom ett bollplank utanför projektet kan du få distans till problemen samt förslag på hur du kan påverka din situation. Ledarstödet fokuserar på interpersonella relationer och organisatoriska frågor som rör andra människor. De flesta projektledare är duktiga yrkesmänniskor som kan sin bransch. Projektledarskap innebär dock hantering av människor vilket kanske inte ingår i branschkunskapen.

Projektgrupper

Idag arbetar många i projektgrupper som ansvarar för verksamheten i ett projekt. Liksom för projektledaren ovan kan det ge nya perspektiv att få träffa ett utomstående bollplank. Det kan vara saker i projektgruppen eller med projektdeltagarna som gruppen har svårt att reda ut på egen hand. Ett externt bollplank kan i en gemensam handledning underlätta kommunikationen i gruppen och ge nya vinklar på händelser i projektet.

Proicio erbjuder bollplank för små och stora frågor som rör projektledarskap och projektgrupper.Åter till startsidan.

Uppdaterad 04 06 11