Aktivt lyssnande

Vill du bli en god lyssnare? Då kan en väg vara att börja med att läsa dessa sidor och lära dig använda de färdigheter som beskrivs.

All inlärning bygger på fyra steg:

 • Omedveten inkompetens
 • Medveten inkompetens
 • Medveten kompetens
 • Omedveten kompetens

  Först behöver du upptäcka vad det är du inte kan, din omedvetna inkompetens. Det man inte kan vet man inte om. Genom att läsa vad som är mindre bra och hur du borde göra kan du upptäcka att du kanske inte är så bra på att lyssna som du tror.

  När du upptäckt vad du inte kan är du i stadiet medveten inkompetens. Då har du motivation att lära dig nya färdigheter. När du läst dessa sidor har du fått de grundläggande tankarna bakom aktivt lyssnande och kan börja öva för att skaffa dig en medveten kompetens. För att nå det sista stadiet omedveten kompetens behöver du öva och öva tills det sitter i ryggmärgen och sker utan att du tänker på det. Att nå dit är svårt och tar lång tid. Först lär du dig hur man kan göra, sen övar du och sen övar du igen.

  Den du pratar med är facit. Om denne pratar på och verkar tycka att du var en trevlig person att prata med så har du troligen lyckats. (Eller så pratar du med din gamla farmor som är nästan döv och kan prata hur länge som helst...)

  Föregående    Nästa  Åter till "Att lyssna".