Proicio logo

Ledarskap
    Allmänt
    Bollplank
Projekt
    Allmänt
    Handledning
    Projektkunskap
    Självpl. grupp
    Utvärdering
Säkerhet

   Behavior safety

Utbildning
    Allmänt
    Projektcoach  2009
    Social kompetens
Personlig utveckling
    Allmänt
    Självstudier
    Terapi

Övrigt
    Kontakta Proicio

 

Att arbeta med eller leda andra

Proicio hjälper dig att samarbeta bättre med andra, både som medarbetare och ledare.

Instruktionsvärde kontra förklaringsvärde.

Vi strävar efter att erbjuda ett högt instruktionsvärde i våra insatser. Hur ofta känner man sig inte upplyft när man lämnar en utbildning för att några dagar senare fundera på vad man egentligen lärde sig.

Det är lätt förklara mellanmänskliga skeenden utifrån forskning och teorier. Förklaringsvärdet är högt i teorier och i många utbildningar. Det innebär dock inte alltid att instruktionsvärdet är högt, att man fått veta hur man ska agera.
Vårt mål är att du ska få med dig verktyg som du direkt kan börja använda.

Mer information.

Innehållsförteckningen till vänster visar vägen till innehållet på Proicios hemsida.

Utveckla dig själv via Internet.

Du kan ta del av våra utbildningar direkt nu genom att läsa vidare på sidorna om Självstudier och Social kompetens.

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter!

Referenser

Jag hörde från mina repr i XX-projektet att din kurs om projektarbete var det bästa som de varit med om i utbildningsväg - mycket roligt att höra.
Epost från chef på Försäkringskassan.
Kanonföreläsningar. De har hjälp mig att bli mer självmedveten och utvecklas som människa.
Kommentar i kursutvärdering.
Mycket bra föreläsare, även om jag inte håller med om allt han säger.
Kommentar i kursutvärdering.


Åter till startsidan.

Uppdaterad 07 01 15